کاش می شد نوشتگریه

/ 10 نظر / 15 بازدید
سینا و سجاد

همه چیز را میتوان نوشت.....اینجا نه حتی بدون نیاز به قلمی یا کاغذی.... نوشتن را بهانه ایی کافیست!!! مممنون که یادیی از یادش بخیر هایه ما کردییین!! به مجید خان سلام برسونید[نیشخند] موفق و شاد باشید[گل]

[تعجب][سوال][خجالت][عینک][ماچ][خجالت][ماچ][نیشخند]فلخهفغاکعغفاغگحنتهخحمادحاج

کافر

سلام .... خوبی رفیق قدیمی؟! من و که شناختی؟!؟! چی شده؟! بد ریختی بهم!!

raha

سال نو مبارك. راه نو ايران با ابهام شروع شد!

امیر علی

سلام عزیز بهم سر بزن ببین منو یادت میاد خوش حال میشم که با وجود همه ی گرفتاری هات به ما هم سر بزنید[اضطراب]