وقتی به تو فکر می کنم            اشکام میشینه رو گونه                                                از یادت آتیش می گیره                                                             باز این دله ... ادامه مطلب
/ 56 نظر / 14 بازدید
آبان 88
1 پست
شهریور 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
6 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
6 پست
خرداد 84
11 پست
اسفند 83
3 پست